Mäklare

Information om Brf Vista 

Kontakt – ekonomisk förvaltare

SBC Sveriges BostadsrättsCentrum AB
Box 1353
111 83 Stockholm
Tel: 0771-722 722

E-post: kundtjanst@sbc.se

Kontakta alltid SBC när du söker följande information:

  • Mäklarbild
  • Lägenhetens andelsantal
  • Lägenhetens yta
  • Registrerad ägare till lägenheten
  • Ägares åtagande mot föreningen, avgifter m.m.
  • Pantsättning

Vid överlåtelse:
Överlåtelsehandlingarna och eventuella arrendeavtal och/eller tilläggshandlingar skall laddas upp hos SBC eller skickas till dem. Kontakta SBC på ovan kanaler för att få tillgång till denna tjänst om ni inte redan är anslutna.
Inga handlingar skall skickas till föreningens brevlåda.

Övriga frågor ställs till styrelsens mejl styrelsen@bfrvista.se

Skriv vilken lägenhet det gäller, då alla lägenheter är olika i huset så går det snabbare i svarsprocessen om denna information finns med från början. 

Fyll i om du har tidigare information från oss så kan vi bekräfta eller uppdatera den.

Kontakt – Styrelsen Brf Vista

Lättast att få kontakt med styrelsen är via e-post. Föreningen har en hemsida.

styrelsen@bfrvista.se

brfvista.se

Organisationsnummer 769636-4566

Postadress till Brf Vista är:

Brf Vista
Kinnekullevägen 7
167 43 Stockholm 

Vänligen observera

Brf Vista reserverar sig för eventuella felaktigheter i denna information. Om du som mäklare, säljare eller köpare lägger stor vikt vid särskilda detaljer är det ditt eget ansvar att få informationen verifierad av respektive part.


Ekonomi

Avgiftshöjning

Det finns för närvarande ingen planerad höjning av månadsavgiften.

Fastighet och mark

Föreningen tillämpar rak avskrivning på 100 år. Föreningen äger marken för fastigheten.

Månadsavgift

Månadsavgiften debiteras månadsvis i förskott. Kostnad för uppvärmning och kallvatten ingår i avgiften. Obligatorisk avgift för bredband/Telenor debiteras på månadsavin. Varmvattenförbrukning ingår inte i avgiften utan betalas separat av varje bostadsrättshavare efter egen förbrukning. Varmvatten debiteras i efterskott med tre månaders förskjutning. Föreningen har inget gemensamt elavtal för samtliga lägenheter. Säljare och köpare ansvarar för avslut och nytecknande och reglerar själva övergångsperioder.

Stadgar

Finns under Stadgar i menyn till vänster. 

Årsredovisning

Årsredovisningar finns under Ekonomisk plan/Årsredovisning i menyn till vänster. 

Äkta förening

Den skattemässiga statusen för föreningen är att den är en äkta förening.


Fastigheten

Adresser

Kinnekullevägen 7 och Kinnekullevägen 9

Antal lägenheter

25 lägenheter varav 23 st 5 RoK, 1 st 2RoK och 1 st 3 RoK.

Byggår

2019-2021

Energiprestanda enligt energideklaration

55 kWh/m2 och år för Kinnekullevägen 9

56 kWh/m2 och år för Kinnekullevägen 7

Fastighetsbeteckning

Garpkölen 1, Stockholms kommun

Hiss

Rymliga hissar finns i båda husen

Husens färdigställande

Järntorget var totalentreprenör och fastigheten färdigställdes med succesiv inflyttning 2021. 

Lokaler

I föreningen finns inga lokaler.

Portlås

Båda entréerna är försedda med porttelefon.

Renoveringar

Då fastigheten är nybyggd finns inga planerade renoveringar inom de närmaste fem till tio åren. Avsättning för föreningens fastighetsunderhåll görs i enlighet med föreningens stadgar.

Uppvärmning

Huvudsystemet för uppvärmning är fjärrvärme och frånluftsvärmepump.

Ventilation

Tilluft via friskluftsdon, med filter bakom radiatorer. Mekanisk frånluft med värmeåtervinning i värmepump.


Gemensamma utrymmen

Barnvagns- och rullstolsförråd

Det finns ett förråd avsett för rullstols- och barnvagnsförvaring i gatuplan i båda husen.

Cykelförvaring

I föreningen finns tre cykelrum. Det finns även ett begränsat utrymme för cyklar på föreningens gård.

Gemensamhetslokal

Finns ej

Grovsopor

Föreningen har ingen hantering av grovsopor.

Gård

Föreningen har en liten gård med planteringar, lekplats och cykelställ.

Parkering

Föreningen disponerar över 23 parkeringsplatser. Två platser i garage och 21 platser utomhus. I dagsläget är det kö till ledig plats. Avgiften per månad inklusive moms uppgår till 700 kr för utomhusplats respektive 1400 kr för garageplats (år 2022). Endast medlemmar i föreningen har möjlighet att hyra plats. Uppsägningstiden är tre månader. Vid utträde ur föreningen sägs parkeringsplatsen upp.

Det är inte tillåtet att överlåta sin köplats eller garageplats. Det är inte heller tillåtet att hyra ut sin plats i andra hand.

Föreningen planerar att installera laddplatser under maj 2022. För mer information, kontakta styrelsen.

För vidare information, kontakta styrelsen som sköter driften och är ansvarig för parkeringsplatserna samt kö.

Sophantering

Föreningen har två sopkasuner för hushållsopor och återvinningsbart matavfall.

Annat hushållsavfall, dvs plast, tidningspapper, kartong, metall, glas osv måste bostadsägaren själv hantera. Det finns återvinningskärl på Margaretelundsvägen.

Närmaste återvinningscentral finns på Linta Gårdsväg 16, Bromma.  

Tvättstuga

Det finns ingen gemensam tvättstuga i föreningen. Alla lägenheter är utrustade med tvättmaskin och torktumlare.


Lägenheterna

Brandvarnare

Brandvarnare ska finnas monterade i respektive lägenhet. Medlemmarna ansvarar själva för underhåll och återanskaffning av dessa.

Bredband

Vista har avtal med Telenor om leverans av bredband. Kostnaden är obligatorisk och debiteras som ett tillägg månadsvis. Fn är kostnaden 184 kr/månad.

Bredbandsnätet består av en fiberkabel som levererar Digital-tv, telefon och Internetanslutning. Det som ingår i basutbudet är bredband 250/250 Mbit/s och Kanalpaket grund för TV.

I varje lägenhet finns en digitalbox. Denna tillhör föreningen och ska lämnas kvar vid överlåtelse.

Förråd

Varje lägenhet har ett externt förråd i fastigheten. Förråden finns på entréplan i respektive hus.

Extraförråd finns att hyra, just nu är det kö.

Telefon

För att använda bredbandstelefonitjänsten ansluter du, efter beställning, din telefon till tjänstefördelarens telefoniport.

TV

Avgiften för standardutbudet ingår i månadsavgiften, för tillägg tecknar lägenhetsinnehavaren själv avtal med Telenor.

Varmvatten

En mätare för varmvattenförbrukning finns i varje lägenhet, den sänder sedan information till central i fastigheten. Förbrukningen debiteras kvartalsvis via avgiftsavin.

 

Medlemskap

Bostadsrättsförsäkring

Varje medlem måste själv teckna en hemförsäkring. 

I föreningens fastighetsförsäkring ingår ett bostadsrättstillägg, bostadsrättshavaren behöver därför inte teckna detta tillägg.

Delat ägarskap

Det är tillåtet med släkt-/föräldra- och barnägande i föreningen. Inget särskilt krav finns på andelsstorlek. 

Handläggningstid vid överlåtelse

Föreningen strävar efter en smidig och enkel hantering av överlåtelser. Föreningen hanterar överlåtelser skyndsamt.

In- och utträdesansökan

Skickas till föreningens ekonomiska förvaltare enligt adress ovan.

Juridisk person

Juridisk person får inte förvärva lägenhet i Brf Vista.

Kreditupplysning

Föreningen tar alltid kreditupplysning på blivande medlemmar.

Meddelande om pantsättning

Skickas till föreningens ekonomiska förvaltare, SBC med adress högre upp på denna sida. Pantförskrivningar som lämnas i styrelsens brevlåda på Kinnekullevägen 7 kommer styrelsen att skicka vidare till SBC, vilket innebär att handläggningen kommer att fördröjas.

Pantsättningsavgift

Vid belåning av bostaden tas en pantförskrivningsavgift ut om 1 procent av gällande prisbasbelopp.

Uthyrning i andra hand

Föreningen prövar alla ansökningar om uthyrning i andra hand. 

Ändamål

Lägenheterna ska användas som bostad.

Överlåtelseavgift

En överlåtelseavgift tas ut med 2,5 procent av gällande prisbasbelopp som betalas av köparen.